Informatieavond Ibbo Hoorn geslaagd

“Het IBBO (Ik Ben Bewust Onderwijs) is een erkende spirituele school voor basis- en voortgezet onderwijs. Het bewust aangaan van het levensproces geeft vrijheid, innerlijke kracht, vertrouwen, onvoorwaardelijke liefde, warmte, inzicht, passie en vreugde.”

 

Geluiden van leerlingen over hun behoefte aan ander onderwijs worden steeds luider, duidelijker en urgenter. Wat kunnen wij daar aan doen?
De ervaring met IBBO heeft ons laten zien dat het ook anders kan. Daarom hebben we een informatieavond georganiseerd om geïnteresseerden kennis te laten maken met IBBO, waardoor wij kunnen zien in hoeverre er interesse is in het opzetten van IBBO Hoorn.

Op vrijdagavond 10 maart 2023 was het eindelijk zover. Geïnteresseerden in het IBBO-concept waren welkom op de prachtige, ruime locatie Het WerkLokaal te Hoorn.
Door extra opkomst waren er meer dan 20 aanwezigen die zich niet lieten weerhouden door maartse gladde wegen.

Tijdens deze bijeenkomst vertelde Anne Oud-Laan wat haar ervaringen zijn met IBBO. Anne is zelf actief bij IBBO Eldariet te Maastricht o.a. als begeleidster. De volgende punten kwamen naar voren:

Waarom deze avond? Wie zijn deze initiators? Hoe zijn zij in contact gekomen met IBBO?
Wat is het (les)aanbod? Hoe gaat dat in de praktijk?
Wat vraagt IBBO van ouders en begeleiders?
Hoe wordt IBBO bekostigd?
Hoe ziet een schooldag bij IBBO Eldariet er uit?
Hoe wordt bij IBBO Eldariet invulling gegeven aan het ‘spirituele’ deel?

Tot slot werden de verdere vragen van aanwezigen beantwoord.

Vanuit de groep werd duidelijk dat er veel behoefte is aan ander onderwijs.
Door Anne’s verhaal zijn diverse mensen geraakt, zij zien overeenkomsten met wat zij zelf voor ogen hebben met betrekking tot ‘passend’ onderwijs.

Wij hebben antwoord gekregen op onze vraag ‘is er interesse in IBBO Hoorn?’

 

Voor ons is dit het teken om verder te gaan.
Onze intentie is om in september 2023 de eerste leerlingen te ontvangen.