Agenda schooljaar 2023/2024

Je bent als (aanstaande) ouder, kind, potentiële begeleider en andere belangstellende van harte welkom om onze informatiemiddagen bij te wonen. Deze informatiemiddagen maken onderdeel uit van het proces wat voorafgaat aan inschrijving.

Ons proces is:

1. Kennismaken met IBBO d.m.v. informatiebijeenkomst
2. Een persoonlijk gesprek tussen geïnteresseerden (ouders met kind of potentiële begeleider) en 2 Heliotroop-begeleiders
3. Inschrijven voor 2-4 proefweken en het volgen hiervan
4. Definitieve inschrijving

Per schooljaar hebben we een beperkt aantal plekken voor kinderen. We groeien op een manier die bijdraagt aan het veiligheids- en welzijnsgevoel van de groep die er al is.

Zondag 26 mei 2024

11:00 – 15:00

Levendige Lentemarkt

Op locatie wordt een markt georganiseerd waar iedereen welkom is om langs te komen.
De opbrengst van deze markt gaat in de schoolpot zodat hier weer nieuwe materialen voor de kinderen van gekocht kunnen worden.

Zaterdag 13 juli 2024

09:00 – 14:00

Klusdag

Samen onderhouden we onze locatie

Aanmelden