In de krant!

 

Vrijdag 23 juni stonden wij in het Noord-Hollands Dagblad. Het artikel is hier onder te lezen.

IBBO Geleen

Hoorn

Drie moeders uit West-Friesland hebben het initiatief genomen om in Hoorn een IBBO-school te beginnen. Deze particuliere school voor zowel basis- als voortgezet onderwijs, waar kinderen op hun eigen tempo en manier kunnen leren en ’bewustzijn ontwikkelen’ centraal staat, is er nog niet in Noord-Holland.
Geertje Ruitenburg uit Aartswoud, haar vriendin Lotte Laan en Lottes moeder Jet Lendfers uit Hauwert zijn de drijvende krachten achter het plan. Als centrale locatie voor de IBBO-school hebben ze gekozen voor Hoorn. Ze zijn in gesprek met de gemeente over schoolgebouwen die vrijkomen en hebben als overbrugging ook al een tijdelijke ruimte ter beschikking. Ze gaan er van uit dat de IBBO Heliotroop in Hoorn (alle IBBO’s in Nederland zijn genoemd naar edelstenen) in september van start kan gaan.
IBBO staat voor ’Ik Ben Bewust Onderwijs’. ,,Het schoolsysteem komt in zijn basale vorm uit 1863 en is verouderd’’, stelt het bestuur. ,,In de tussentijd is onze maatschappij enorm veranderd.’’ 

Individuele aanpak

IBBO gaat uit van de passie en talenten van elk kind, en dat het zichzelf wil ontwikkelen. Individuele aanpak en onderwijs op maat staan dan ook centraal, en ook is er veel aandacht voor de spirituele, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. Bij dit systeem horen geen klassen of leerjaren, vaste leerstof en de verplichting om overal goed in te zijn, aldus de initiatiefnemers. ,,Elk kind mag individueel ontdekken welke talenten het heeft en deze ontwikkelen.’’
Dat betekent niet dat alles vrijblijvend is bij IBBO. Kinderen maken een leerplan – kleintjes krijgen daar hulp bij – waaraan zowel het kind als de ouders en begeleiders zich verbinden. Er zijn geen toetsen, maar wel een leerlingvolgsysteem. ,,Het is een heel andere manier van onderwijs, maar de inspectie is er heel positief over’’, zegt Geertje.
Haar woorden worden bevestigd door inspectierapporten van bestaande IBBO-scholen in Nederland, die op alle kwaliteitsaspecten en criteria positief scoren.

Lesgeld

Het starten van een IBBO is mogelijk omdat ze zijn erkend als B3-scholen: particuliere scholen die geen subsidie ontvangen van de overheid. Ouders draaien zelf voor het lesgeld op. Dat kan oplopen tot 10.000 per kind per jaar, maar IBBO wil dat het voor iedereen bereikbaar blijft en vraagt daarom per jaar tien keer een maandelijkse bijdrage van 195 euro per kind. Geertje: ,,Bij de andere IBBO-scholen is gebleken dat dit een bedrag is dat ouders kunnen betalen.’’
Dit geld wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het pand en andere vaste kosten. Alle begeleiders, onder wie ook de vakdocenten, doen dit werk vrijwillig, zonder vergoeding of salaris. ,,Hun motivatie is doorgaans dat ze graag een steentje willen bijdragen. Sommigen hebben een partner met een goed inkomen. Wij hebben inmiddels vier leerkrachten die bereid zijn een dag van hun werkweek hieraan op te offeren en een gepensioneerde. Maar dat is nog niet voldoende, we zijn nog op zoek naar extra begeleiders, en eerste graads vakdocenten voor het voortgezet onderwijs.’’ 

Maximum

 IBBO-scholen zijn vier (langere) dagen in de week open. Vrijdag hebben de leerlingen vrij. De scholen houden een maximum van vijftig leerlingen aan. ,,Bewust, ook in verband met gemeenschapsgevoel. Leerlingen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar en doen ook schoonmaak- en andere klusjes.’’

De eerste leerlingen zijn al aangemeld. Inschrijven op IBBO Hoorn kent een aantal stappen. Eerst wordt een informatieavond bijgewoond, de volgende is op 14 juli in Hoorn. Na aanmelding volgt een persoonlijk gesprek. Als het wederzijds klikt, kan een kind gedurende twee tot vier weken proefdraaien, waarna een evaluatiegesprek volgt tussen kind, ouders en begeleiding. ,,Dat is nodig om goed te kunnen zien of IBBO het kind kan bieden wat het nodig heeft’’, stelt Geertje Ruitenburg. ,,Dit onderwijs vraagt van het kind een bepaalde zelfstandigheid. Soms komt het voor dat een kind er nog niet helemaal klaar voor is.’’
Voor een aantal dag(delen) zoeken de initiatiefnemers nog enthousiaste leerkrachten en andere begeleiders. 

Contact

Heb je nu al vragen die je graag aan ons wilt stellen of wil je iets met ons delen, je kunt ons mailen via contact@ibbo-hoorn.nl