Aanmelding informatiemiddag

Elk jaar hebben we 4 informatiemiddagen gepland.
Hieronder kun je je opgeven voor een van deze middagen.

Voor alle informatiemiddagen geld een inloop vanaf 13:00 uur zodat we om 13:30 uur kunnen beginnen. Deze middag duurt ongeveer 1 uur.